Lichaamsgerichte coaching

Ons lichaam is een bron van wijsheid. Toch zijn we niet (meer) gewend ernaar te luisteren. We besturen ons leven met wilskracht en forceren onszelf. Grenzen, wensen en verlangens komen op een tweede plan. Dit kan onnodige klachten geven zoals stress, burn-out, angsten, onzekerheden, ontevredenheid of zelfs ziekten.

Luisteren naar je lichaam
Veel mensen gaan hun lichaam als obstakel zien, iets wat ze moeten overwinnen. Terwijl juist het omarmen van je lichaamssignalen je dichterbij je kracht, energie en gezondheid brengt. Moeilijke dingen en trauma’s horen nu eenmaal bij het leven. Ieder mens vindt hierin zijn weg door chronische patronen en strategieën te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn beperkende overtuigingen of uitputtende gewoontes. Deze afweerstructuren, die verankerd zijn in ons lichaam, blokkeren het vrijelijk stromen van onze levensenergie. In lichaamsgerichte coaching gaan we daarnaar op zoek en bevrijden de vastgezette energie. Zo kan de kracht en levensvreugde die ons eigen is weer vrijelijk stromen.

Hoe werkt lichaamsgericht coachen?
Tijdens coaching met het lichaam als uitgangspunt gaan we luisteren naar het verhaal dat jouw lichaam vertelt. Dit doen we met ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, lichaamswerk (subtiel of juist uitbundig) klankschalen en aanraking. We zoeken naar wat bij jou past en nodig is. In deze diepere kennismaking met je lichaam ga je emoties en grenzen leren ontdekken, en blokkades bevrijden. Dit geeft nieuwe inzichten en richting aan je leven.

Voor wie?
Fysieke of mentale klachten komen voort uit een disbalans in het leven en/of het gebrek aan contact met het lichaam. Het maakt dus in wezen niet uit waar je mee stoeit. Om een idee te geven: mensen met stress, burn-out, ziektes (met onduidelijk of erkende diagnose), hoog sensitiviteit, zelfkritiek, angsten, slapeloosheid, psychologische klachten, energiebeperkingen, of ontevredenheid/ongelukkig zijn, kunnen baat hebben bij lichaamsgerichte coaching.

Lichaamswijsheid
Zie je lichaam niet als obstakel
Iets wat bedongen en beteugeld moet worden
Omarm de wijsheid die het in zich draagt
Respect het, luister ernaar en heb het lief